Ervaring vanuit theorie en praktijk

Binnen AgressiePrevent werken professionals die een brede ervaring hebben op het terrein van sociale veiligheid. Daarbij zijn wij goed ingevoerd in de wettelijke kaders en wetenschappelijke ontwikkelingen rondom agressie en agressiepreventie. Zo kunnen wij organisaties maximaal ondersteunen gericht op huidige vraagstukken en toekomstige ontwikkelingen.

Drs. Monique van Limpt MLO
Studeerde psychologie en volgde een masteropleiding op het gebied van Labour en Organisation. Was werkzaam in de arbo-dienstverlening en geeft les op de Universiteit van Tilburg. Richt zich binnen AgressiePrevent op het ontwikkelen van Agressiepreventbeleid en het geven van trainingen in agressiepreventie en opvang en nazorg.

Drs. Rob van den Biggelaar MA RCE
Studeerde psychologie en volgde een masteropleiding op het gebied van Stressmanagement en Organisational Health. Is erkend CPTED expert en geregistreerd docent Gevaarsbeheersing. Richt zich binnen AgressiePrevent op het ontwikkelen van Agressiepreventbeleid. Geeft daarnaast ook trainingen in agressiepreventie, opvang en nazorg en voert CPTED onderzoeken uit.

Ad van den Biggelaar
Studeerde theaterregie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij werkte als acteur en theaterregisseur, doceerde sociale vaardigheden in het sociaal agogisch HBO onderwijs. Richt zich binnen AgressiePrevent op het geven van trainingen in agressiepreventie en zet het rollenspel in om competenties van de cursisten op het gebied van agressiepreventie te versterken.

Drs. Sonja Kobus
Studeerde Nederlands en Literatuur/Theaterwetenschap in Leiden. Ze werkte als wetenschappelijk medewerker aan de Koninklijke Bibliotheek, gaf les op middelbare scholen (CKV en Nederlands) en was verbonden aan de Tilburgse Universiteit als onderzoeker en docent. Is tevens opgeleid als (trainings)- acteur. Richt zich binnen AgressiePrevent op het spelen van rollenspellen.

Gerrie Vogels MWO
Studeerde aan het SIOO af als Master in Work & Organization. Is daarnaast Change Management Consultant en opgeleid in Oplossingsgericht werken, Human Dynamics (practitioner) en Motiverende Gespreksvoering. Is vooral werkzaam in de non-profitsector zoals zorg en welzijn, overheid en onderwijs. Richt zich binnen AgressiePrevent vooral op trainingen in agressiepreventie en begeleidt teams in het werken aan veiligheid in de onderlinge verhoudingen.