Naar taak en behoefte

Trainen in het voorkomen en beheersen van agressief gedrag van burgers, klanten, cliënten of patiënten doen wij altijd:

  • Functiegericht (wat zijn uw werkzaamheden)
  • Rolgericht (wat wordt van u verwacht in agressiepreventie)
  • Risicogericht (wat is uw risico)
  • Leerdoelgericht (waar ligt uw belangrijkste leerpunt)


Daarbij letten wij goed op de cultuur van uw organisatie en het door uw organisatie gehanteerde agressiebeleid. Samenwerking tussen rolhouders zoals bijvoorbeeld baliepersoneel en interventieteam is standaard onderdeel van onze trainingen. Ook is een kenmerk van onze trainingen dat wij zo veel als organisatorisch mogelijk trainen op de eigen werkplek van medewerkers binnen de context van het eigen team.

De volgende trainingen worden door ons verzorgd:

  • Agressiepreventie aan de telefoon
  • Agressiepreventie in de spreekkamer
  • Agressiepreventie aan receptie/balie en loket
  • Veilig op huisbezoek
  • Agressiepreventie in het publiek domein
  • Agressiepreventie bij toezicht en handhaving


Wilt u weten hoe wij uw medewerkers kunnen trainen neem dan contact met ons op.