Integraal en gericht op de praktijk

Adviseren over het voorkomen van agressie kan op veel manieren en vanuit veel invalshoeken. 
Wat wij in onze advisering belangrijk vinden is de samenhang tussen de verschillende te nemen maatregelen. En dat de maatregelen die genomen worden ook echt landen in de werkpraktijk van uw medewerkers. Wij noemen dit bij AgressiePrevent ‘levend veiligheidsbeleid’. In onze advisering werken wij planmatig en praktisch. Wij stellen u en onszelf steeds de vraag ‘Wat werkt voor uw organisatie op dit moment het beste’. Daarbij houden wij natuurlijk ook rekening met wat u als werkgever wilt en wat de wetgever van u eist.

Op het gebied van advisering ondersteunen wij u met:

  • Het ontwikkelen van agressiepreventiebeleid
  • Het ontwikkelen en vaststellen van de organisatie- en teamnorm
  • Het vergroten van de meldingsbereidheid
  • Het uitvoeren van locatie- en werkplekonderzoek (CPTED audit)
  • Het opzetten en uitvoeren van RI&E’s Agressie en Geweld
  • Het opzetten, opleiden en inzetten van interventieteams
  • Het opzetten, opleiden en inzetten van opvang en nazorgteams


Wilt u weten hoe wij u kunnen adviseren bij uw agressiepreventievraagstuk neem dan contact met ons op.